ډېر زر...


الّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
The science of Hadith English 10:10:00 نوې
Islam & life English 10:30:00 نوې
Quran the Ocean of Knowledge English 11:00:00 نوې
Call upon Him English 11:20:00 نوې
Repentance English 11:35:00 نوې
تلاوت پشتو 16:00:00 بيا ځلې
عقیدتی پوښتنې36 پشتو 16:05:00 بيا ځلې
ته خالق د ټول جهان یې یا الله پشتو 16:20:00 بيا ځلې
عقیدتی پوښتنې36 پشتو 16:23:00 بيا ځلې
د شنبې د ورځې دعا پشتو 16:36:00 بيا ځلې
سنن نبی (ص)21 پشتو 16:40:00 بيا ځلې
همیشه دې زما سر او ستا قدم وی پشتو 17:00:00 بيا ځلې
امام حسن 5 پشتو 17:10:00 بيا ځلې
بې علی که زندګی وی قنبر څه که پشتو 17:30:00 بيا ځلې
اصول دین امامت 5 پشتو 17:40:00 بيا ځلې
قرآن فارسی 19:00:00 نوې
دعای فرج فارسی 19:10:00 نوې
خانواده فارسی 19:13:00 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 19:54:32 نوې
حقوق زن در اسلام فارسی 19:55:14 نوې
پرومو Public 20:23:58 نوې
مسیحیت در گذر تاریخ فارسی 20:27:17 نوې
islam et christianisme Français 21:00:00 نوې
شیعه می پرسد فارسی 21:02:23 نوې
در جستجوی حقیقت فارسی 21:04:23 نوې
من تو انتظار فارسی 21:40:12 نوې
ماه معصوم فارسی 21:42:12 نوې
Repeat 1 Public 22:00:00 بيا ځلې
Ahkam islam Français 22:00:00 نوې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت